Ján-Pavol II v Notre-Dame v Paríži

Apr 25, 2019 | Religion

 

 

Jean-Paul II à Notre-Dame de Paris

 

 

Keď po prvý krát prišiel do Paríža, 30. mája 1980, Pápež Ján-Pavol II. vyhlásil túto modlitbu pri nohách sochy Notre-Dame de Paris :

 

Panna Mária, v srdci Cité v srdci tohto mesta
Modlime sa za toto veľké hlavné mesto.
Vy, Nepoškvrnená, uchovaj mu čistotu viery ! 

Panna Mária, od brehov rieky Seiny,
My ťa prosíme za túto krajinu - Francúzsko.
Vy, Matka, ukáž mu potrebu nádeje !

Panna Mária, z tohto podstavca kresťanstva,
Prosíme ťa za všetkých ľudí tejto zeme.
Vy, milosti plná, sprav aby títo žili v Láske
.

 

 

 

 

Drahí priatelia ,

 

Požiar katedrály Notre-Dame spôsobil dlho nevídané hnutie vo Francúzsku, najmä živé kolektívne uvedomenie kresťanských dejín Francúzska. Všetko bolo povedané a pekne povedané. Spontánne reakcie boli často lepšie ako vypočítavé vyhlásenia poradcov na komunikáciu. Katolíci môžu byť hrdí na ich Arcibiskupa Paríža, monsignora Aupetit. Aký obdivuhodný postoj ! Aké návrhy ! Aká pravda v jeho vyjadreniach ! Aká láska v zle položených otázkach ! Aká životnosť pri vyhýbaní sa pascí a neužitočných polemík v prístupe k podstatnému ! Aká sloboda tiež v pripomenutí Prezidentovi Republiky a ministrom že slovo "katolík" nie je nadávka – hrubé slovo !

 

Celková mobilizácia k obnove

 

V tejto dráme, niektorí katolíci alebo ba aj neveriaci, videli v tom isté znamenie. 

Slávny kríž ktorý našli svietiaci v noci svätého týždňa mal cenu všetkých kázní, nám veľmi správne povedal Abbé Grosjean.

 

Bola vyhlásená všeobecná mobilizácia za "obnovu Notre-Dame", "nášho osudu", "duše Francúzska".

Táto mobilizácia dokonca veľmi rýchlo našla potrebné finančné prostriedky, hoci táto otázka podnietila už spytovanie sa na príčinu ? Prečo Notre Dame je "spoločné dobro" Francúzska ? Ako nezradiť toto povolanie ?

Je to skutočne ťažké, počúvajúc výzvy k tvorivosti ohľadom rekonštrukcie, nespomenúť si na tieto slová pápeža Pia X.  ohľadom spoločnosti – mesta :

 

« Mesto sa nepostaví ináč, ako len keď ho bude stavať Boh. Nevytvorí sa spoločnosť, ak Cirkev jej nedodá základy a nebude viesť jej budovanie. Nie, civilizáciu netreba vymyslieť, ani nové mesto vytvárať v davoch ! Ona bola, ona je. Je to kresťanská civilizácia, je to katolícke mesto ! Jedná sa o jej pestovanie a neprestajnú obnovu na prirodzených a božích základoch proti stále obnovovaných nezdravých útokoch vzbury a bezbožníctva. Omnia instaurare in Christo ! »

 

Po viac mesiacoch, Francúzsko je korisťou sociálnej krízy nebývalej šírky. Vzhľadom na túto situácia, čo sa udeje ak katolíci opustia svoje zodpovednosti ?

 

Je teda naliehavú tiež formovať a sprevádzať katolíkov na výkon ich zodpovednosti v Meste. Toto vždy bol dôvod aktivít ktoré koná spoločenstvo 'Ichtus ; dnes, toto poslanie nadobúda zvlášť životný charakter.

 

Smerom nového sociálneho katolicizmu

 

Guillaume de Prémare, generálny delegát Ichtus, vydal, spolu s Joseph Thouvenel at Mathieu Detchessahar, « Výzvu k novému sociálnemu katolicizmu », aby sa katolíci mobilizovali ako to urobili naši predkovia v XIX. storočí, takí ako bol Frédéric Ozanam alebo Albert de Mun. Toto vyhlásenie bolo zverejnené v tlači minulého 9.januára a podpísala ho dvadsiatka katolíckych intelektuálov a osobností a bolo priaznivo prijaté.

 

Teraz ako bol položený prvý kameň, vydávame výzvu k mobilizácii skrze sociálnu anketu  aby sa zhodnotili schopnosti pôsobenia na miestnej úrovni, aby sa vytvorili solidárne spoločenstvá a vytvorilo sociálne prepojenie.

 

Iniciátori tejto Výzvy organizujú  deň založenia  15. júna na Bourse du travail, v Paríži.

 

V pokračovaní tohto dňa, Ichtus organizuje v Paríži 12. a 13. októbra 2019 nasledujúce kolokvium « Katolíci v akcii » na túto tému.

 

Širšie, táto výzva je príležitosťou aby sme vytvorili krúžky štúdia a akcie pre sprevádzanie mladých ktorí chcú sa formovať a angažovať.

 

Nová tvár revue  Permanences

 

Aby sa odpovedalo na potrebu formácie, nechali sme vyhodnotiť formát revue  Permanences. Nová forma bola predstavená v útorok 26. marca na 49 rue des Renaudes.

 

Tento večer uvedenia bola príležitosť pre dialóg medzi Guillaume de Prémare a Joseph Thouvenel ohľadom nového sociálneho katolicizmu, témy prvého čísla v novej forme.

 

Prvé spätne reakcie čitateľov sú povzbudzujúce. Svedčia o tom posolstvá ktoré dostávame, ako toto tu : « Zistil som že táto revue je tá ktorú som očakával, konkrétna, presná, zdroj argumentov pre presviedčanie, ktorá sa chce čítať a znova čítať.»

 

Cieľom je zväčšiť rozšírenie tejto revue : a predovšetkým urobiť ju viditeľnú na internete.

 

Posilniť formáciu mladých

 

Formácie ktoré ponúka Ichtus sú v plnom behu. Viac ako 700 osôb  sa zúčastňujú na našich formáciách v Paríži a na vidieku v tomto roku 2018-2019.

 

Prístupnosť  retransmisií video prednášok na Internete  sú účinné. Teraz môžeme osloviť väčšie množstvo osôb.

 

Vytvorené sú úž skupiny vo viacerých mestách Francúzska, ako sú Lille, Gex, Genève, Orléans, Angers, La Roche-sur-Yon, Toulouse, Rennes, Brest, Versailles, Nantes, Toulon.

 

Cieľom je rozšíriť tieto siete do ďalších miest.

 

Vaša nevyhnutná podpora

 

Ak sme uspeli urobiť všetky tieto akcie až do súčasnosti, je to vďaka vášmu príspevku. Ďakujeme vám za neho. Ako vidíte, práca sa neskončila a ostáva ešte veľa urobiť.

 

Potrebujeme vašu štedrosť v pomoci pre Ichtus aby rozšíril svoju aktivitu v službe angažovania sa katolíkov pri formovaní a podpore iniciatív ktoré potrebujú našu podporu.

 

Odpovedajúc na naliehavostí, prečo by ste nedali časť vašej almužny na dielo ktoré prichádza na pomoc sociálnej a kultúrnej chudobe našej krajiny ?

 

My vám ďakujeme za vašu finančnú podporu a prajeme vám radosť prisľúbenú tým ktorí veria že Kristus skutočne bol vzkriesený.

 

 

Guillaume de Prémare, Generálny delegát 

 

Bruno de Saint Chamas, Prezident