Kresťania v Spoločnosti

 

Chrétiens dans la Cité,

http://www.chretiensdanslacite.com/

 

 

Otec Aidan Nichols, dominikán, je jedným z najbrilantnejších súčasných britských teológov. Je bohatým autorom nejakej štyridsiatky kníh na veľmi rozličné témy, medzi ktorými je myslenie ktoré hlása Joseph Ratzinger. Uverejnenie knihy Christendom Awake spôsobilo veľký hluk v anglo-saskom svete, pretože táto kniha  programuje vyzýva Cirkev k posilneniu celej súčasnej kultúry, od architektúry po rodinu, od filozofie po duchovnosť, alebo od umenia k politike. Vydanie jej francúzskeho vydania sa očakáva. Názvy jej kapitol sú natoľko výzvy k znovu nájdeniu jej schopnosti premieňať a obnovovať všetky ľudské aktivity : znovu spojenie viery a kultúry, znovu naplnenie liturgie nadšením, znovu vytvorenie spoločnosť rodín, od svätenie materiálnej kultúry, znovu prehodnotenie feminizmu, znovu premyslenie ekumenizmu, znovu ovládnutie Biblie, znovu vytvorenie náboženského života, záchrana Svätých Nevinných, znovu prehodnotenie Stavu kresťanstva a podobne. Je to v trvalom dialógu so súčasnou kultúrou (do toho počítajúc to čo môže byť namietané) kde Otec Aidan Nichols znova prehodnocuje kompletnú novú evanjelizáciu (ale nie integristickú). « Kresťanstvo » ktoré vyzýva svojimi želaniami nie je nostalgický sen strateného historického stavu, ale spoločnosť ktorá 

berie vážne Vzkriesenie Krista.

 

 

couvchretienteweb.jpg

Chrétienté, réveille-toi !

Redynamiser l’Église dans la culture

Aidan Nichols o.p.

Ed. de L'HHomme Nouveau, 320 p., 28 €