Kľúče k dielu : « Dišputa o Svätej sviatosti » od Raffael-a

 

 

https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2019/06/web-dispute-sacrement-raphael-domaine-public.jpg?quality=100&strip=all&crop=0px%2C302px%2C3258px%2C1604px&resize=620%2C310

Domaine Public

La Dispute du Saint-Sacrement par Raphaël, freska, Palais du Vatican.

 

Sophie Roubertie | 21 jún 2019

Les clés d’une œuvre : « La Dispute du Saint-Sacrement » par Raphaël

Srdce kresťanského života, Svätá Sviatosť je tiež v srdci tejto fresky ktorú namaľoval Raffael ktorá zdobí Komoru podpisov Vatikánskeho paláca. Jej veľmi štruktúrovaná kompozícia nás vedie k objavu tajomstiev Cirkvi a Eucharistie.

Táto freska sa sa nachádza v Komore podpisov, v jednej zo štyroch sál Vatikánu ktoré vyzdobil Raffael,v tak zvaných  stanze, na žiadosť pápeža Júliusa II. Nachádza sa oproti dielu Aténska škola. Táto predstavuje vedúcich gréckych filozofov, a teda racio – rozum, zatiaľ čo Táto Dišputa pripomína teológiu a život Cirkvi. Blízkosť týchto dvoch tak symbolizuje vieru a rozum.

 

https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2019/06/web-dispute-sacrement-raphael-domaine-public.jpg?quality=100strip%3Dall&w=720

Domaine   Public

Dišputa o Svätej Sviatosti autor Raffael, freska, Vatikánsky Palác.

 

Svätá Sviatosť, vystavená v monštrancií na umeleckom oltári, nachádza sa v strede polkruhu ktorý vytvára klenbu miestnosti. Jej uvoľnené umiestnenie priťahuje pohľady.

 

Svätá Sviatosť v strede teologickej diskusie

Nad ňou, v perfektnej vertikále, Duch Svätý, Kristus, a Boh Otec, spájajúc v spoločnej línií mystérium Trojice a tajomstvo Eucharistie, subjekt tejto disputatio. Skutočne, tento názov « dišputa » ktorý zachovala história napomáha pochopiť ako teologickú teologická diskusia, podnecovaná ale  nutná, taká ktorá umožňuje definovať dogmy týkajúce sa Eucharistie, a nie ako zápas ktorý by sa mohol predstaviť. Sám Boh prichádza k ľuďom vo forme posvätenej hostie ; výmeny, debaty a dôkazy dovolili vyústiť do tohto  záveru ustanovujúc, na storočia, teologické pojmy tajomstva tohto daru Boha ľuďom pri posväcovaní .

https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2019/06/web-dispute-sacrement-raphael-detail1-domaine-public.jpg?quality=100strip%3Dall&w=720

Dolná časť predstavuje Cirkev bojujúcu. Kňazi, biskupi, pápeži, doktori Cirkvi prvotných časov a tiež umelci. Cirkev v budovaní v pozadí je súčasne bazilikou Svätého Petra a univerzálnou Cirkvou. Pohyby sú živé, ruky sú zdvihnuté, argumenty sa zdajú splývať.

 

https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2019/06/web-dispute-sacrement-raphael-detail2-domaine-public.jpg?quality=100strip%3Dall&w=720

 

Zmierenie kontemplácie

V centrálnej časti, atmosféra je omnoho viac zmiernená, akoby, v kontemplácii Večnosti, každá diskusia sa stávala neužitočná. Okolo Márie a svätého Jána Krstiteľa, víťazná Cirkev dávala rámce Kristovi. Raffael zoskupuje patriarchov a prorokov Starého Zákona, evanjelistov a mučeníkov. Jeden mrak ktorý držia anjeli slúži za stolicu, a trón pre Krista.

 

https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2019/06/web-dispute-sacrement-raphael-detail3-domaine-public.jpg?quality=100strip%3Dall&w=720

 

https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2019/06/web-dispute-sacrement-raphael-detail4-domaine-public.jpg?quality=100strip%3Dall&w=720

 

 

Anjeli, obývajúci nebo, sú nespočetní, skrytí zlatom výzdoby, alebo viditeľnejší, oslavujúci Boha v trojiciach. Okolo holubice predstavujúcej Ducha Svätého, štyria z pomedzi nich držia Evanjelia, vyznačujúc väzbu medzi Slovom a telom, medzi Písmami a Eucharistiou.

 

 


https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2019/06/web-jean-restout-pentecote-domaine-public.jpg?quality=100strip%3Dallw%3D150h%3D75crop%3D1&w=150&h=75

Lire aussi :

Les clefs d’une œuvre : « La Pentecôte » de Jean Restout