TEOLÓGIA A SOCIÁLNA TEÓRIA
Za hranicami sekulárneho myslenia

 

Théologie et théorie sociale
Au-delà de la raison séculière

 Autor John Milbank

Preklad z angličtiny  Pascale Robin

Vyšlo v : August 2010

75,00 € - Disponible - 736 pages

Collection « Théologies »

http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=8920

 

 

Hlučný šok, ktorý vyvolalo pred dvadsiatimi rokmi vydanie tejto výnimočnej eseje, ktorá zmenila spôsob prístupu k teológii a k politike, neprestáva sa vracať ako ozvena, s rozšírenou rezonanciou stále ostrejším súdením liberalizmu. V tom, čo vytvára jeho veľké dielo, John Milbank, predstaviteľ hnutia Radical Orthodoxy, odmieta so smelosťou a zriedkavým talentom požiadavku modernosti vylúčiť teológiu sociálneho sveta, v mene « sekularizovaného myslenia », ktoré sa stáva v skutočnosti posledným prejavom kresťanských herézií a gnózy. Ale v tej istej obave o pravdu, Milbank odhaľuje spôsob, akým celá kresťanská teológia sa prispôsobila tejto situácii, v dedičstve, najmä nominalistickom, Tomáša Akvinského, v mnohých ohľadoch v vzdialení sa od myslenia Otcov.

Pýtajúc sa v novom lesku Marx-a, alebo Nietzsche-ho, vracajúc sa k Augustínovi a Lubac-ovi, vedúc dialóg v hĺbke s filozofmi ako Derrida, Girard alebo MacIntyre, Milbank nehlása návrat dozadu, ani podriadenie politiky teológiou, ale snaží sa o znovu postavenie základov rozumu, vo forme, aby človek mal účasť na stvoriteľskom čine Boha. Poskytujúc nekonečne podnetné kľúče pre predstavu alternatívy k liberalizmu, Milbank ukazuje tiež, že kresťanské myslenie je jediné, ktoré dovoľuje si predstavovať novú nádej spravodlivejšieho sveta, ktorý je skutočne uzmierený. Je to jedná zo zriedkavejších kníh, ktoré otvárajú novú cestu myslenia.

 

Collaboration :  Pascale Robin

Dimensions : 215 x 145 x 35  - Poids : 835 grammes
Coéditeur : Ad Solem
ISBN : 978-2-204-08357-7 - SODIS : 8279912 - EAN : 9782204083577