Passions - Quand la passion nous embarque > Livres

 

« Kresťanská rodina » nejestvuje

La « famille chrétienne » n’existe pas. L’Église au défi de la société réelle , André Paul, Albin Michel, 2015, 216 p., 15 €.

Audrey Minart

Uverejnené  07/03/2016

Article issu du numéro
Consultez le sommaire du magazine Passions - Quand la passion nous embarque

>> Consulter le sommaire

Mensuel N° 280 - avril 2016
Passions - Quand la passion nous embarque - 5€50

 

Aby analyzoval postoj katolíckej Cirkvi v otázke rodiny a jej vývoja počas storočí, historik a teológ André Paul sa opieral, okrem iných, o správy uverejnené po prvej sesii synody o rodine ktorá sa uskutočnila v roku 2014. Druhá sesia sa uzavrela koncom októbra 2015, pápež by sa mal inšpirovať týmito prácami aby zverejnil « apoštolskú exhortáciu » o rodine, od ktorej autor veľa očakáva. Dovtedy, jeho kniha dovoľuje lepšie pochopiť postupy Cirkvi   v otázkach manželstva, celibátu, rozvodu, ochrane pred počatím (kontracepcia) homosexualite ... Konštatovanie : ona ostáva definitívne veľmi vzdialená od súčasných skutočností, pridržiavajúc sa jednej koncepcie, podľa autora, « archaickej aby sa nepovedalo zastaralej » « kresťanskej rodiny ». « Jej referenčný model viac nejestvuje », konštatuje. Poukazuje tiež na bežnú neprítomnosť, v náboženských textoch, « všetkého toho čo sa týka telesnej jednoty rodičovských partnerov », zatiaľ čo sa velebí plodenie. « Nikde sa nezohľadňuje že na počiatku každého plodenia sa uskutočňuje nutne fyzická láska, plod túžby a zdroj pôžitku - plaisir. » Tento teológ podčiarkuje že počet presvedčených katolíkov sa už samy vzdialili od predpisov Cirkvi v otázkach antikoncepcie. Želá si rovnako kresťanské zbavenie viny (dekulpabilizáciu) rozvodu, ktoré by umožnilo znovu žijúcich v manželstve rozvedeným pristupovať ku komúnii, keď v posledných vyhláseniach, oni môžu v najlepšom využívať milosrdnú toleranciu. Na koniec, A. Paul vyzýva k « teologickému prehĺbeniu sviatosti manželstva » a k reevanjelizácii katolíckej doktríny, čo by vyžadovalo sa vrátiť k istým neznámym textom Evanjelií, často menej striktným ako sú pápežské postoje. Ide až o požadovanie od katolíckych vodcov objavenia « kresťanskej koncepcie hedonizmu », či « evanjeliovej doktríny erotiky ». Ambiciózny program …